Bø Røde Kors volleyball 60+ Norgesmestere

Synnøve Dalva, Ingebgørg Strand, Oddbjørg Nevestveit, Maj Snefrid Mæland, Margit Ryen Steen, Bergit Grivi, Olav Skilbred, Gunhild Haugen, Kari Håkonsen, Randi Aasen Vreim Trener: Katrine Hvitstein Hansen, Trenerassistenter: Tonje Emilie Stenstad og Hilde Mari Haugdal Skaret

Lørdag 14 april møttes 9 lag for å spille om NM i  aldersgruppa 60+ i Stovner Idrettshall.
De spreke Bø Optimistene vant turneringa i en finale mot Skien Optimistene.

Gratulerer så masse med NM-gull til hele gjengen. Vi er utrolig stolte av dere.

Bø pensjonistlag – årsmøte

Bø pensjonistlag

hadde årsmøte på Frivilligsentralen tysdag 6. febr. Ein  stor flokk  pensjonistar møtte.  Solveig Brekke ønskte alle velkommen og vi starta vi med ein sang. Tone Sæther hadde ord for dagen, ho las eit dikt av Sigrid Torgrimsen som heitte ”Å vera tru.” Frank Moskar las opp namna på medlemmene våre som gjekk bort i 2017, og vi mintest dei stilt med takk.

Solveig Brekke vart valt til å leie årsmøtet og Berit Sørbø til referent. Turid Samset las opp årsmeldinga. Laget har no 91 medlemmer. I 2017 hadde vi 9 møte, i tillegg vart det arrangert tur Slåttahagen i Eikjabygda i juni. – Årsmeldinga vart godkjent.

Rekneskapet vart lese opp av vår dyktige kasserar, Per Kristian Halle. Rekneskapet i år viste eit stort overskot.  Budsjett for 2018 vart lagt fram, og både rekneskap og  budsjett vart godkjent. Den lokale kontingenten for 2019 vart vedteken å vere kr. 80,-, same beløp som i år.

Val: Per Kristian Halle la fram valnemnda sitt framlegg: Styret: Turid Samset, Per Kristian Halle, Berit Sørbø og Kai Marum. Vara: Bjarne Alvestad og Borghild Mæland. Det har ikkje lukkast å finne nokon som vil vere leiar.

Valnemnd: Borghild Mæland og Gunvor Fossheim. Revisor: Borghild Mæland. Framlegget vart vedtatt.

Turid Samset takka Solveig Brekke som sluttar som formann, og både ho og dei som gjekk ut av styret og matkomiteen fekk blomar.

Etter årsmøtet smaka det godt med karbonadesmørbrød. Før bløtkaka vart servert fekk vi underhaldning ved Kai Marum. Han spela gitar og song mange viser, og innimellom las han små dikt. Ein god prat vart det også tid til før utlodninga.  Som vanleg vart møtet avslutta med to vers av Fagert er landet.

 

Ref. B.S.

Møte i Bø pensjonistlag 03.10.17

Bø pensjonistlag hadde møte på Frivilligsentralen tysdag 3. okt., og mange forventningsfulle pensjonistar hadde møtt fram. Solveig Brekke helsa alle velkommen, og etter eit par fellessangar fekk Ulf Vege ordet.

Emnet hans var orkidear. Han kåserte samtidig som han viste mange veldig flotte lysbilete av blomane.  Det finst mange tusen forskjellige orkidear i alle fargar, i Noreg er det ca 30 arter. For å vekse og trivast må orkideane ha kalkhaldig jord. Når dei blømer forandrar dei seg heile tida, frå liten knopp til fullt utsprungen blome. – I Jamtland i Sverige er det veldig mange orkidear, dei veks på myrar og vått lende.

Marisko er den vanlegaste orkideen her i landet. Marihånd finst i mange fargar og variantar, t.d. søstermarihånd og flekkmarihånd. Søstermarihånd er fylkesblomen for Telemark. Den finn vi også her i Bø, i Brekkegrenda. Andre orkidear finst også her, men mange av dei er små planter og derfor vanskelege å finne. Nattfiol er ein av dei, blomen duftar godt og sterkt om natta.

Etter foredraget smaka det godt med kaffe! Til slutt var det utlodning, og møtet vart avslutta med to vers av Fagert er landet.

Ref. BS

 

Vi feirar FNs eldredag

Tirsdag  26. sept. Kantina på Bø Sjukeheim – Kafé Hellos kl 15.00 – 17.00

Program

 • Velkommen
  ved leiar av Eldrerådet Anne Løhaugen
 • Hjelpemidler – kortidslån og lån gjennom
  NAV hjelpemiddelsentral.
  Lars Petter Rekkedal, ergoterapeut
 • Informasjon om hørselshjelpemiddel.
  Olav Halstensgård, vaktmester
 • Pause med trim
 • Kvardagsrehabilitering i Bø
  Fysioterapitenesten
 • Kulturelt innslag frå Kulturskulen

Kaffe, kaker og ein god prat. Utstilling av hjelpemiddel. Desse laga er med: Bø pensjonistlag, Bø Røde Kors, Bø og Sauherad hørsellag, Norges Blindeforbund,
Oterholt Helselag og Seniornett i Bø.

Møte i Bø pensjonistlag

Bø pensjonistlag

hadde første møte etter ferien på Frivilligsentralen tysdag 5. sept. Ein stor flokk pensjonistar hadde møtt fram. Solveig Brekke ønskte alle velkommen og vi starta vi med å synge Tytebæret oppå tuva. Tone Sæther           hadde ord for dagen, ho las eit haustdikt ho kalla Mogning. Etter ein fellessang til fekk Ivar Solbu ordet, emnet      hans var Estland. Sauherad menighet har i mange år hatt ei vennskapsmenighet i Viljandi i Estland, og Ivar Solbu  har vore der mange gonger. Nå viste han lysbilete og fortalde om Hansadagane i 2015, som dette året var i Viljandi.  Hansaforbundet er eit handelsforbund som vart oppretta på 1100-talet. Dei arrangerer Hansadagar kvart år i forskjellige byar, i fjor var dei i Bergen. I 2015 var det altså i Viljandi, og vi fekk sjå mange døme på det rike folkelivet som gjekk føre seg: Veldig mykje musikk, dans og sang. Det var folk frå mange europeiske land, også frå Noreg.       Dei aller fleste hadde folkedrakter på seg slik at det vart veldig fargerikt. Både korps og kor var med, og mange av kora hadde koreografi i tillegg til sangen. I Viljandi blir det arrangert sang- og dansefestival kvart år, og i 2015 vart denne festivalen lagt til Hansadagane. Festivalen varde frå torsdag til søndag, og søndag var det økumenisk gudsteneste i Johanneskyrkja i Viljandi der prestar frå mange kyrkjesamfunn var med. Kyrkja i Estland får ingen økonomisk stønad, arbeidet vert drive ved hjelp av medlemskontingent og gaver frå andre land. Likevel hadde dei kjøpt eit nytt klokkespel  til Johanneskyrkja, og dette vart innvia under festivalen.

Etter foredraget hadde Frank Moskar trim med oss, og så smaka det godt med kaffe og litt å bite i. Etterpå orienterte Tore Bjørn Pettersen om Eldredagen som skal vera 26. sept. I  år blir arrangementet på sjukeheimen.                  Solveig Brekke orienterte om at Pensjonistforbundet arrangerer regionmøte i Seljord torsdag 21. sept.                       Aud Aasen las eit dikt ho hadde skrive om turen Pensjonistlaget hadde til Slåttahagen i juni, og Turid Samset refererte frå turen. –   Så var det utlodning, og som vanleg vart møtet avslutta med to vers av Fagert er landet.

Ref. B.S.

 

Møte i Bø Pensjonistlag 07.03.17

Møte i Bø pensjonistlag

Tysdag 7. mars var om lag 30 personar samla til møte på Frivilligsentralen. Formannen, Solveig Brekke, helsa alle velkommen, og etter ein fellessong las ho eit dikt av Rolf Egil Johnsen – ”Det er så fint å leve”. Etter ein ny fellessong fekk Frank Moskar ordet.

Emnet hans var å fortelje frå krigen i Oslo. Noreg var lite førebudde på krig, vi trudde vi skulle vere nøytrale slik vi var under forrige krig. Flyalarmen gjekk natt til 9. april. Det tyske skipet Blucher med om lag 2500 mann om bord vart skote i senk frå Oscarsborg, og ca halvparten av dei som var ombord omkom. Fleire tyske skip følgde etter, men dei snudde då dei såg kva som hende. Denne forsinkelsen gjorde at kongefamilien klarte å flykte. Etter ei stund reiste kongen og kronprinsen til England, og dronninga og borna reiste til Sverige og vidare til USA.

Frank Moskar var 5 år då krigen starta. Han hugsa kva som hende 10. april. Då gjekk det rykter om at Oslo skulle bli bomba av engelskmennene, og alle som kunne reiste ut av byen. Far til Frank hadde lastebil, og familien reiste til Hakadal, der dei var 2-3 dagar  Så kom det påbud om at alle vare- og lastebilar skulle leverast inn, med sjåfør. For å sleppa å arbeida for tyskarane, leverte mora nøkkelen til bilen og sa at mannen var sjuk. Det var påbudt å bruke blendingsgardiner, derfor var det veldig mørkt om kveldane. Når flyalarmen gjekk måtte ein gå i kjellaren. Det vart etter kvart vanskeleg å få tak i mat, og derfor vart poteter veldig viktig. Mange dyrka poteter sjølv. Det vart vanskeleg å få tak i nye klede, skotøy var også eit problem, så ein reparerte og brukte det ein hadde så lenge som mogleg. Sagt med få ord var det vareknapphet, mørke, restriksjonar og savn!  Mange hadde sine kjære ute og høyrde lite eller ingenting frå dei. – 7. mai 1945 overgav tyskarane seg utan betingelsar. 8. mai var det norske flagg over alt. Blendingsgardiner vart samla inn og brent, og ein song alle dei norske songane som var forbudte! Om kvelden kom lyset, det var gatelys over alt!

Så var det tid for kaffe og julekake – og ein god prat. Solveig Brekke kom med framlegg til to dagsturar, anten til Larvik og Sandefjord eller til Tønsberg og Tjøme. Er det interesse for tur, kjem vi attende til dette seinare.  Utlodning var det også, og møtet vart som vanleg avslutta med 2 vers av Fagert er landet.

Ref. BS