Bø Røde Kors volleyball 60+ Norgesmestere

Synnøve Dalva, Ingebgørg Strand, Oddbjørg Nevestveit, Maj Snefrid Mæland, Margit Ryen Steen, Bergit Grivi, Olav Skilbred, Gunhild Haugen, Kari Håkonsen, Randi Aasen Vreim Trener: Katrine Hvitstein Hansen, Trenerassistenter: Tonje Emilie Stenstad og Hilde Mari Haugdal Skaret

Lørdag 14 april møttes 9 lag for å spille om NM i  aldersgruppa 60+ i Stovner Idrettshall.
De spreke Bø Optimistene vant turneringa i en finale mot Skien Optimistene.

Gratulerer så masse med NM-gull til hele gjengen. Vi er utrolig stolte av dere.

Vi feirar FNs eldredag

Tirsdag  26. sept. Kantina på Bø Sjukeheim – Kafé Hellos kl 15.00 – 17.00

Program

 • Velkommen
  ved leiar av Eldrerådet Anne Løhaugen
 • Hjelpemidler – kortidslån og lån gjennom
  NAV hjelpemiddelsentral.
  Lars Petter Rekkedal, ergoterapeut
 • Informasjon om hørselshjelpemiddel.
  Olav Halstensgård, vaktmester
 • Pause med trim
 • Kvardagsrehabilitering i Bø
  Fysioterapitenesten
 • Kulturelt innslag frå Kulturskulen

Kaffe, kaker og ein god prat. Utstilling av hjelpemiddel. Desse laga er med: Bø pensjonistlag, Bø Røde Kors, Bø og Sauherad hørsellag, Norges Blindeforbund,
Oterholt Helselag og Seniornett i Bø.

Lyst på livet – livskafé – der nye muligheter kan vokse fram

Referat frå arbeidet så langt.

Vi er ei gruppe på åtte som har starta opp Lyst på livet. Vi er to sirkelleiarar Anne Grete Berge og Anne Løhaugen. Sirkelleiarane er en del av gruppa. Til nå har vi hatt tre møter. Vi har møte siste tysdag i månaden frå kl. 11.00 – 13.00. Første møtet var å bli kjent og lage rammer for korleis vi ville ha det.

Andre møtet var ved brannvesenet, to dyktige formidlarar frå etaten ga nyttig informasjon om korleis ein kan trygge seg i heimen, og kva ein må gjere om uhellet er ute. Nyttig og god formidling var den unisone meininga etterpå.

Tredje møtet var nå nyleg, 31. januar, da hadde vi besøk av ein apotekar. Temaet var trygge medisinar. Mange spørsmål kom fram. Godt å ha fagfolk til å gje svar. Alle var aktive med  spørsmål, og vi gjekk klokare heim.

På fjerde møtet som blir siste tysdag i februar skal vi ha om god og næringsrik mat. Då tar vi turen til Nordagutu til den avdelinga som arbeider med mat og matvaner, og får vite om korleis ein kan legge opp kosthaldet. Kanskje ein ikkje orker så mykje mat, men desto viktigare er det at det ein et inneheld dei næringsstoffa ein treng.

Andre tema som kjem seinare er fysisk aktivitet, sosialt fellesskap og eventuelle andre område ein vil ha meir kjennskap til.

Vi har planar om å starte ei gruppe til i vår. Deltakarane har sagt meir enn ein gong at dette er bra, dette burde mange fleire få oppleve.

Anne Løhaugen

200.000,- i gåve til Bø sjukeheim!

gaveBø sjukeheim, somatisk og skjerma avdeling fekk 08. juni 2016 ei stor gåve frå Nasjonalforeninga for folkehelse, Bø og Oterholt helselag. Gåva var på kr 100.000,- til kvar avdeling.

Desse pengane er øremerka, og skjerma avdeling skal bruke dei til sansehagen. Sjukeavdelinga skal bruke pengane til hjelpemidlar. Dette er ei stor og flott gåve som sjukeheimen set stor pris på, og det er mange som vil få glede av desse pengane.