bø_pensjonistlag

Bø Pensjonistlag har møte på Bø Frivilligsentral første tirsdag i måneden kl.15.00,

Styret
Leder: Solveig Brekke, Mob: 476 27 580, epost: g.s.brek@gmail.com
Nestleder: Turid Samset, Mob: 902 09 179 epost: p-samset@online.no
Kasserer: Per Kristian Halle, Mob: 920 31 813, epost: per.kr.halle@gmail.com
Sekretær: Berit Sørbø, Mob: 902 59 368, epost: besy-soe@online.no
Dataansvarlig: Per Kristian Halle, Mob: 920 31 813, epost: per.kr.halle@gmail.com

Adresse
Bø Pensjonistlag
Solveig Brekke
Stabburåsen 5
3801 Bø i Telemark

Bli medlem