bø_pensjonistlag

Bø Pensjonistlag har møte på Bø Frivilligsentral første tirsdag i måneden kl.15.00,

Styret
Nestleder: Turid Samset, Mob: 902 09 179 epost: e-post:taagedas@online.no
Kasserer: Per Kristian Halle, Mob: 920 31 813, epost: per.kr.halle@gmail.com
Sekretær: Berit Sørbø, Mob: 902 59 368, epost: besy-soe@online.no
Styremedlem: Kaj Marum: kamarum@gmail.com
Styremedlem: John Tveita :johntveita@hotmail.com
Dataansvarlig: Per Kristian Halle, Mob: 920 31 813, epost: per.kr.halle@gmail.com

Møter i høst 2019: 5. nov., 3. des. på Bø frivilligsentral kl 15.00 til 17.00

Bli medlem