Print

Aktiviteter
Leksehjelp for fremmedspråklige
Frivillige hjelper elever ved Voksenopplæringen. Det er alt fra norskopplæreing til pensum  i grunnskole og videregående.

Lyttevenn
Vi besøker 3. klasse på Folkestad og Bø Skole. Lyttevennene koser seg. Har fin kontakt med barna og alle er ivrige etter å få lese. Alle lærer ga positiv tilbakemelding om at skolen merker god fremgang hos elevene.

Besøksvenn
Vi besøker sjukeheimen – går tur med de som ønsker det, leser litt, eller bare sitter ned og tar en koselig prat. Alt etter beboernes ønsker og muligheter. Vi har også hjemmebesøk for de som har behov for å komme seg ut en liten tur, men ikke ønsker å gå alene.

Volleyball
Aktivitet og sosialt samvær er viktig og vi er noen damer på 60+ som møtes hver mandag på Folkestad Skole og gjør det vi ikke kan, nemlig prøver å spille volleyball. Her er det ingen prestasjonsangst og hvis noen har behov for å sette seg ned litt innimellom er det helt OK.

Nettverksarbeidet
Røde Kors Nettverk, Midt-Telemark er et tilbud til alle mennesker som opplever ensomhet, står utenfor samfunnet og som ønsker sosiale relasjoner og trygge sosiale nettverk.
Aktivitetene i Røde Kors Nettverk er av ulik karakter, alt fra hobbykvelder, bowling, hytteturer, hyggekvelder, julearrangement, kino og pizza til turer ut i naturen.

Digital Senior
Vi hjelper til med å bruke smarttelefon og nettberett slik at en kan følge med på det som skjer og ha kontakt med venner og familie.

Styret
Leder: Liva Espedalen, Hesteskoen 4, 3801 Bø, mob. 917 00 551, epost: liva@espedalen.org
Nestleder: Bergit Grivi, Bergvegen 22, 3801 Bø, mob. 476 04 953, epost: Bergit.Grivi@hit.no
Styremedlem: Maj Snefrid Mæland, Livegen 188, 3803 Bø, mob. 482 45 779, epost: msnefrid@online.no
Sekretær: Merete Boye Lauvvegen 3, 3801 Bø, mob. 951 11 921, epost: merete_boye@yahoo.no
Styremedlem: Anne Grete Berge, Bakåsvegen 13, 3803 Bø, mob. 959 70 705, epost: annegberge@gmail.com
Styremedlem: Siren G. Øyan Kullbeck, Verksvegen 19C, 3811 Hørte, mob. 920 24 013, epost: siren.oyan.kulbeck@bo.kommune.no
Varamedlem: Brita Bjørke Groven, Lauvvegen 2, 3801 Bø, mob. 906 20 624,
Varamedlem: Ingebjørg Strand,

Hjemmeside

Facebook