Om Prosjektet

Prosjektet startet i Bø, men er nå utvidet til Sauherad som et ledd i opprettelsen av den  nye Midt-Telemark Kommune

Visjonen med “Aktive eldre” er å etablere en ny kultur for inkludering, der flere eldre skal få mer å glede seg til.

Hovedmålet er å skape mer aktivitet, deltagelse, møteplasser og sosialt fellesskap for frivillige engasjerte eldre, samt brukere av tilbudet.

Mål for prosjektet

 • Mål 1: Innarbeide en ny struktur og organisering som utløser mer frivillighet og større deltakelse blant de eldre.
  Ansvarlig: Tore Bjørn Pettersen
 • Mål 2: Etablere møteplassen. «Lyst på livet» en gang i måneden.
  Ansvarlig: Anne Løhaugen
 • Mål 3: Etablere møteplassen Kafe’Anno. Tilbud hver onsdag for frivillige og der forskjellige grupper som kan møtes.
  Et sted der frivillige kan ta med personer de har kontakt med som eldre og fremmedkulturelle.
  Det blir også tematilbud der på bestemte uker som hjelp til hørselshemmede, data synshemmede osv. 
  Ansvarlig: Anne Grete Berge
 • Mål 4: Etablere tilbud om fysisk aktivitet, og inkludere flere eldre på etablerte tilbud.
  Ansvarlig: Svein Ivar Forberg
 • Mål 5: Etablere et tilbud om sykkelturer for eldre
  Ansvarlig: Elisabeth Haugen

Aktive eldre er eit samarbeidsprosjekt mellom Eldrerådet, Frisklivssentralen, Bø Røde Kors, Furumoen bo- og aktivitetssenter og Bø Frivilligsentral.

Thank you for your upload