Bø pensjonistlag – referat møte 04.10.16

Bø pensjonistlag

hadde møte på Frivilligsentralen tysdag 4. okt. Om lag 30 personar møtte fram.

Turid Samset ønskte alle velkommen, og gav så ordet til Anne Grete Berge som orienterte om prosjektet ”Lyst på livet.” Prosjektet er eit samarbeid mellom Frisklivssentralen i Bø, Frivilligsentralen, Bø Røde Kors og Eldrerådet. Det er nå starta opp med trim på Frivilligsentralen på onsdagar kl. 11,00 – 11,45, og kaffe etterpå i kafe Anno. Det skal også bli sett i gang ein studiesirkel der temaer er fysisk aktivitet, sosial aktivitet, mat og helse og risiko.

Foredragshaldar på møtet var pensjonert lege Halvor Langåsdalen. Han hadde mykje interessant å fortelje og byrja med å snakke litt om sin barndom. Han voks opp på ein liten veglaus gard i Hjartdal, der dei var 6 sysken. Det var små kår, men han hadde ein god og trygg barndom. Så fortalde han litt om personlegdomar – eller originalar – som han hadde møtt  og som hadde mykje livsvisdom å formidle. Som lege hadde han opplevd at alle menneske er interessante. Ein gong hadde han besøkt ein pasient. Dei hadde snakka saman, og då Langåsdalen skulle gå sa pasienten: ”Takk for at du berika meg!” Det hadde Langåsdalen aldri gløymt.

Så las han nokre dikt av Jakob Sande som viste breidden i diktinga hans, han skreiv både salmer, vare og fine dikt, og dramatiske og groteske dikt. Eksempel er salmen Det lyser i stille grender og diktet Ormeljod. Til slutt las Langåsdalen diktet Den annsame av Jan Magnus Bruheim og Å vera i livet av Halldis Moren Vesaas.

Vi vart alle berika av foredraget til Halvor Langåsdalen!

Etterpå smaka det godt med kaffe og litt å bite i. Ein god prat vart det også tid til før  utlodninga. Som vanleg vart møtet avslutta med to vers av Fagert er landet.

 

Møte i Bø pensjonistlag – Erik Bye – mannen med det store hjertet

Bø pensjonistlag hadde møte på Frivilligsentralen tysdag 6. sept., og Solveig Brekke kunne ønskje om lag 55 pensjonistar velkommen. Møtet åpna med ein fellessang, og deretter vart scenen overlaten til dei to som skulle ha programmet på møtet: Leif Blix og Lars Nygaard.
Temaet deira var ”Erik Bye – mannen med det store hjertet”. Vi fekk høyra glimt frå Erik Bye sitt liv, og ikkje minst, mange av songane hans. Leif Blix song og fortalde, og Lars Nygaard spela trekkspel til. Dei starta med En sang er alt jeg har og Så spiller vi harmonika.
Erik Bye vart fødd i New York i 1926. Faren var operasangar og reiste mykje rundt i USA. Men i 1932 flytta familien attende til Oslo, og etter ei stund byrja faren å drive pensjonat på Nordstrand.
Erik Bye hadde god kontakt med fleire diktarar som på den tid var lite kjente, mellom andre Einar Skjæraasen, Hans Børli og Alf Prøysen. Han laga – eller fekk andre til å laga – melodiar til mange av dikta deira, m.a. Vandringsvise, Tømmer-koievise og Jørgen Hattemaker. På den måten gjorde han dei meir kjent. Vi fekk ei flott framføring av ein del av desse visene.
Erik Bye engasjerte seg i mange ting: Fjernsynsprogrammet Vi går om bord, fjernsynsaksjonar, krigsseilarar og Redningsselskapet. Han gav også ut ei bok som vart selt i store opplag, Munnspill under åpen himmel.
Leif Blix og Lars Nygaard samarbeidde svært godt, og framføringane deira var veldig gode. Vi fekk høyre både Skomværvalsen, Anna Lovinda, Vår beste dag og Hildringstimen. Som ekstranummer fekk vi Oles vise.
Inntrykket vi sat att med var at Erik Bye var ein mann med eit stort hjarte. Han elska menneska – men også båtar!
Etter konserten smaka det godt med kaffe og julekake. Litt informasjon var det også, og utlodning.

200.000,- i gåve til Bø sjukeheim!

gaveBø sjukeheim, somatisk og skjerma avdeling fekk 08. juni 2016 ei stor gåve frå Nasjonalforeninga for folkehelse, Bø og Oterholt helselag. Gåva var på kr 100.000,- til kvar avdeling.

Desse pengane er øremerka, og skjerma avdeling skal bruke dei til sansehagen. Sjukeavdelinga skal bruke pengane til hjelpemidlar. Dette er ei stor og flott gåve som sjukeheimen set stor pris på, og det er mange som vil få glede av desse pengane.