Seniornett Bø

Har møter på Bø Frivilligsentral kvar 14. dag første møte høsten 2017, onsdag 6. september kl 12.00 – 15.00

Vi går spesielt gjennom bruk av nettbrett og smarttelefon denne hausten. Bruk av apper som er nyttige for kvar enkelt.
Spørsmål knytta til PC blir også tatt opp.

Bli medlem

Leder: Tore Bjørn Pettersen, mobil: 901 39 938, epost: torebjorn@gmail.com
Kasserer: Ole Rolf Roheim, mobil: 481 57 324, epost: olerol0703@gmail.com
Sekretær: Ragnar Tveitan, mobil: 414 15 283, epost: ragnartveitan@gmail.com
Styremedlem: Laila Ruth Holtan, mobil: 481 22 150, epost: lailaholtan@yahoo.no
Styremedlem: Rønnaug Torsholt, mobil: 913 45 657, epost: ronnaug37@gmail.com