Møte i Bø pensjonistlag

Bø pensjonistlag

hadde første møte etter ferien på Frivilligsentralen tydag 5. sept. Ein stor flokk pensjonistar hadde møtt fram. Solveig Brekke ønskte alle velkommen og vi starta vi med å synge Tytebæret oppå tuva. Tone Sæther hadde ord for dagen, ho las eit haustdikt ho kalla Mogning.

Etter ein fellessang til fekk Ivar Solbu ordet, emnet hans var Estland. Sauherad menighet har i mange år hatt ei vennskapsmenighet i Viljandi i Estland, og Ivar Solbu  har vore der mange gonger. Nå viste han lysbilete og fortalde om Hansadagane i 2015, som dette året var i Viljandi.

Hansaforbundet er eit handelsforbund som vart oppretta på 1100-talet. Dei arrangerer Hansadagar kvart år i forskjellige byar, i fjor var dei i Bergen. I 2015 var det altså i Viljandi, og vi fekk sjå mange døme på det rike folkelivet som gjekk føre seg: Veldig mykje musikk, dans og sang. Det var folk frå mange europeiske land, også frå Noreg.  Dei aller fleste hadde folkedrakter på seg slik at det vart veldig fargerikt. Både korps og kor var med, og mange av kora hadde koreografi i tillegg til sangen.

I Viljandi blir det arrangert sang- og dansefestival kvart år, og i 2015 vart denne festivalen lagt til Hansadagane. Festivalen varde frå torsdag til søndag, og søndag var det økumenisk gudsteneste i Johanneskyrkja i Viljandi der prestar frå mange kyrkjesamfunn var med. Kyrkja i Estland får ingen økonomisk stønad, arbeidet vert drive ved hjelp av medlemskontingent og gaver frå andre land. Likevel hadde dei kjøpt eit nytt klokkespel  til Johanneskyrkja, og dette vart innvia under festivalen.

Etter foredraget hadde Frank Moskar trim med oss, og så smaka det godt med kaffe og litt å bite i. Etterpå orienterte Tore Bjørn Pettersen om Eldredagen som skal vera 26. sept. I  år blir arrangementet på sjukeheimen.                  Solveig Brekke orienterte om at Pensjonistforbundet arrangerer regionmøte i Seljord torsdag 21. sept.                       Aud Aasen las eit dikt ho hadde skrive om turen Pensjonistlaget hadde til Slåttahagen i juni, og Turid Samset refererte frå turen. –   Så var det utlodning, og som vanleg vart møtet avslutta med to vers av Fagert er landet.

Ref. B.S.